دپارتمان تجهیزات پزشکی مجتمع فنی تهران پایتخت

در تعمیرات تجهیزات پزشکی مواردی وجود دارد که بسیار مهم است، از جمله نظارت بر تحویل و نصب و راه اندازی صحیح تجهیزات پزشکی و لوازم مربوط به آن، آموزش نیروی متخصص و تکنسین های فنی در امر تعمیرات تجهیزات پزشکی، اولویت بندی و پیگیری تعمیرات تجهیزات پزشکی و پیراپزشکی، فاكتورهای هزینه تعمیرات تجهیزات پزشکی، مراحل و كیفیت و چگونگی تعمیر كه عمدتا از سوی شركتها صورت می پذیرد به منظور كاهش زمان از كارافتادگی دستگاه ها و تجهیزات پزشکی به کار می رود، كاهش هزینه تعمیرات تجهیزات پزشکی و عدم نیاز به تعمیرات مكرر می بایست صورت پذیرد. همچنین با توجه به تنوع و پیچیدگی دستگاهها و لوازم پزشكی كه در حوزه های مختلف بكار گرفته می شود تعمیرات تجهیزات پزشکی علاوه بر تخصص نیازمند آموزش و داشتن ابزار لازم و قطعات یدكی مربوطه می باشد.

دپارتمان تجهیزات پزشکی مجتمع فنی تهران پایتخت شامل دوره های آموزش تعمیرات تجهیزات دندان پزشکی، آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی، آموزش تعمیرات دستگاه های لیزر پزشکی، آموزش تعمیرات تجهیزات بیمارستانی و اتاق عمل، آموزش تجهیزات آزمایشگاهی، آموزش دستیار دندان پزشکی … میباشد که شما میتوانید با شرکت در این دوره و پس از اتمام آن وارد بازار کار شوید و به کسب درامد برسید.

آموزش تجهیزات آزمایشگاهی

قیمت:10/000/000 تومان 

دوره های آموزشی دندان پزشکی