دپارتمان تجهیزات پزشکی

دپارتمان تجهیزات پزشکی در آموزشگاه تهران پایتخت، به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه آموزش، پژوهش و خدمات بهداشتی و درمانی، نقش بسیار مهمی را در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه و ارتقای سطح دانش و فناوری پزشکی ایفا می‌کند. این دپارتمان با هدف آموزش صحیح و عملی دانشجویان در زمینه تجهیزات پزشکی، آموزش کارشناسان متخصص در زمینه فناوری های پزشکی و تحقیقات علمی در این حوزه فعالیت می‌کند.

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی | تهران پایتخت

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی | تهران پایتخت

اهداف دپارتمان تجهیزات پزشکی شامل موارد زیر می‌باشند:

 • آموزش نظری و عملی دانشجویان در زمینه تجهیزات پزشکی و فناوری های مرتبط با آن.
 • ارائه برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای روز افزون صنعت تجهیزات پزشکی و بهداشتی.
 • انجام تحقیقات علمی در زمینه طراحی، تولید، استانداردسازی و بهینه سازی تجهیزات پزشکی.
 • همکاری با صنعت و سازمان‌های مرتبط در جهت توسعه فناوری های پزشکی و ارتقای سطح فناوری در این حوزه.
 • ارائه خدمات مشاوره و استشاری به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در خصوص تجهیزات پزشکی و مدیریت فناوری های پزشکی.
 • ارتقای سطح دانش و فناوری پزشکی در جامعه از طریق آموزش و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیک.

این دپارتمان با استفاده از تخصص و تجربه اساتید متخصص خود، دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های عملی در زمینه تجهیزات پزشکی برگزار می‌کند. این دوره‌ها به دانشجویان، پرسنل پزشکی، فنی و مهندسی، متخصصان صنعت تجهیزات پزشکی و سایر افرادی که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کنند، ارائه می‌شود.

دوره آموزش تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی در آموزشگاه تهران پایتخت، به عنوان یک برنامه آموزشی متخصصانه، به ارائه آموزش عملی و نظری در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی مورد استفاده در عملکرد و خدمات دندانپزشکی می‌پردازد. این دوره آموزشی به منظور توسعه مهارت‌های فنی و تخصصی فارغ‌التحصیلان دندانپزشکی و تکنسین‌های پزشکی در زمینه تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی برگزار می‌شود.

هدف اصلی دوره آموزش تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی در آموزشگاه تهران پایتخت، آماده‌سازی فارغ‌التحصیلان و فنی‌های متخصص در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی است. این دوره با همکاری اساتید مجرب و تجهیزات پیشرفته، به دانشجویان امکان می‌دهد تا مهارت‌های عملی و نظری لازم برای تشخیص و رفع خطاهای فنی در تجهیزات دندانپزشکی را بدست آورند.

دوره آموزش تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی در آموزشگاه تهران پایتخت

آموزش تعمیرات دندان پزشکی | تهران پایتخت

آموزش تعمیرات دندان پزشکی | تهران پایتخت

دوره آموزش تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی در آموزشگاه تهران پایتخت، به عنوان یک برنامه آموزشی متخصصانه، به ارائه آموزش عملی و نظری در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی مورد استفاده در عملکرد و خدمات دندانپزشکی می‌پردازد. این دوره آموزشی به منظور توسعه مهارت‌های فنی و تخصصی فارغ‌التحصیلان دندانپزشکی و تکنسین‌های پزشکی در زمینه تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی برگزار می‌شود.

هدف اصلی دوره آموزش تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی در آموزشگاه تهران پایتخت، آماده‌سازی فارغ‌التحصیلان و فنی‌های متخصص در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات دندانپزشکی است. این دوره با همکاری اساتید مجرب و تجهیزات پیشرفته، به دانشجویان امکان می‌دهد تا مهارت‌های عملی و نظری لازم برای تشخیص و رفع خطاهای فنی در تجهیزات دندانپزشکی را بدست آورند.

دوره آموزش تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی شامل مباحث زیر می‌باشد:

آموزش تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی | تهران پایتخت

 • آشنایی با انواع تجهیزات دندانپزشکی و عملکرد آنها.
 • تشخیص و رفع خطاهای فنی در تجهیزات دندانپزشکی.
 • روش‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرات تعمیرگاهی.
 • راهنمایی در استفاده صحیح از تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید در حوزه دندانپزشکی.
 • اصول ایمنی و بهداشت در تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی.
 • آشنایی با نرم‌افزارها و سیستم‌های کامپیوتری مورد استفاده در تجهیزات دندانپزشکی.
 • مدیریت قطعات یدکی و تامین منابع برای تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی.

دوره آموزش تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی

دوره تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی در آموزشگاه تهران پایتخت، به عنوان یک برنامه آموزشی تخصصی، به ارائه آموزش عملی و نظری در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در حوزه آزمایشگاه‌های پزشکی، علمی و صنعتی می‌پردازد. این دوره آموزشی به منظور آماده‌سازی فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط و فنی‌های متخصص در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی برگزار می‌شود.

هدف اصلی دوره تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی در آموزشگاه تهران پایتخت، آماده‌سازی فارغ‌التحصیلان و فنی‌های متخصص در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی است. این دوره آموزشی با همکاری اساتید مجرب و با استفاده از تجهیزات پیشرفته، به دانشجویان امکان می‌دهد تا مهارت‌های عملی و نظری لازم برای تشخیص و رفع خطاهای فنی در تجهیزات آزمایشگاهی را بدست آورند.

آموزش تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی | تهران پایتخت

دوره تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی شامل مباحث زیر می‌باشد:

 • آشنایی با انواع تجهیزات آزمایشگاهی و عملکرد آنها.
 • تشخیص و رفع خطاهای فنی در تجهیزات آزمایشگاهی.
 • روش‌های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرات تعمیرگاهی.
 • استفاده از ابزارها و تجهیزات خاص برای تعمیرات تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
 • تعویض و تنظیم قطعات و لوازم جانبی در تجهیزات آزمایشگاهی.
 • راهنمایی در استفاده صحیح از تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی.
 • اصول ایمنی و بهداشت در تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی.
 • آشنایی با نرم‌افزارها و سیستم‌های کامپیوتری مورد استفاده در تجهیزات آزمایشگاهی.
 • مدیریت قطعات یدکی و تامین منابع برای تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی.

در طول این دوره آموزشی، تمرینات عملی و مشارکت فعال دانشجویان بر روی تجهیزات آزمایشگاهی صورت می‌گیرد. دانشجویان با استفاده از تجهیزات و ابزارهای لازم، مهارت‌های تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی را در آزمایشگاه‌های آموزشی تمرین می‌کنند.