دپارتمان هنر

با آموزش در رشته هنر فرصت های حرفه ای بسیاری همچون نقاش، مجسمه ساز، تصویرگر، کاریکاتوریست، طراح، طراح گرافیک، طراح وب و غیره برای فرد فراهم می شوند.با تحصیل در رشته هنر فرصت های حرفه ای بسیاری همچون نقاش، مجسمه ساز، تصویرگر، کاریکاتوریست، طراح، طراح گرافیک، طراح وب، کارگزار تبلیغاتی، طراح بسته بندی، استراتژیست طراحی، طراح شخصیت، انیماتور سه بعدی، و غیره برای فرد فراهم می شوند.
البته قابل ذکر حقوق این رشته با میزان مهارت شما رابطه بسیار مستقیمی دارد و هرچه مهارت بیشتر در حرفه ی هنری خود کسب کنید دستمزد بیشتری خواهید داشت