دپارتمان هنر مجتمع فنی تهران پایتخت

با آموزش در رشته هنر فرصت های حرفه ای بسیاری همچون نقاش، مجسمه ساز، تصویرگر، کاریکاتوریست، طراح، طراح گرافیک، طراح وب و غیره برای فرد فراهم می شوند.با تحصیل در رشته هنر فرصت های حرفه ای بسیاری همچون نقاش، مجسمه ساز، تصویرگر، کاریکاتوریست، طراح، طراح گرافیک، طراح وب، کارگزار تبلیغاتی، طراح بسته بندی، استراتژیست طراحی، طراح شخصیت، انیماتور سه بعدی، و غیره برای فرد فراهم می شوند.
البته قابل ذکر حقوق این رشته با میزان مهارت شما رابطه بسیار مستقیمی دارد و هرچه مهارت بیشتر در حرفه ی هنری خود کسب کنید دستمزد بیشتری خواهید داشت

دوره‌های گرافیک

آموزش انیمیشن سازی

قیمت: – تومان 

قیمت: 2/500/000 تومان 

قیمت: 1/500/000 تومان

دوره‌های معماری