آموزش انیمیشن سازی

دوره انیمیشن سازی یکی از دوره های پرطرف دار در حیطه گرافیک است که در آموزش انیمیشن سازی هنرجو با یادگیری اصول طراحی مدل و شخصیت و ساخت مدل سه بعدی آن آمادگی لازم برای خلق شخصیت را پیدا میکند و با یادگیری تکنیک های موجود در جلوه های کامپیوتر وارد ایجاد مدل سه بعدی در کامپیوتر میشود و در ادامه با ساخت صحنه های گرافیکی مورد نیاز و یادگیری انیمیت شخصیت ، انیمیشن خود را میسازید.

این دوره در مجتمع فنی تهران پایتخت با اساتید مجرب برگزاری میشود که شما میتوانید با شرکت در دوره آموزش انیمیشن سازی مدرک معتبر فنی حرفه‌ای دریافت کنید.