دپارتمان برق و الکترونیک مجتمع فنی تهران پایتخت

الکترونیک شاخه ای از تکنولوژی است که با استفاده از قطعات برای کنترل جریان الکتریکی در خلا،گاز،مایع،نیمه رسانا و … سر و کار دارد.اجزا،مدارها و سیستم های الکتریکی جریان الکترون را کنترل می کنند.رشته الکترونیک یکی از رشته های پردرامد میباشد که شما میتوانید با یادگیری رشته های آموزش برق ساختمان، آموزش تابلو برق، آموزش plc، آموزش سیم پیچی موتور الکتریکی،آموزش هوشمند سازی منازل BMS ،آموزش پنل خورشیدی و … رشته های دیگر مجتمع فنی تهران پایتخت و دریافت مدرک معتبر فنی حرفه ای وارد بازار کار شوید.

آموزش برق ساختمان

قیمت: 1/500/000 تومان 

قیمت: 2/800/000 تومان