آموزش مهندسی معکوس

همان‌طور که از اسم آموزش مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی پیداست، این پروسه، یک فرایند معکوس است که در حوزه‌های مختلف با اهداف گوناگون از آن استفاده می‌شود. مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی یکی از رشته‌های پرمخاطب در حوزه الکترونیک است که در آن به بازبینی بردهای الکترونیکی پرداخته و شیوه ساخت آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.