آموزش سیم پیچی موتور الکتریکی

سیم پیچی الکترونیکی یکی از شاخه های رشته الکترونیک میباشد. شما در این دوره میتوانید سیم پیچی انواع موتور های الکترونیکی را یاد بگیرید و در پس از اتمام دوره به یک تعمیر کار حرفه ای تبدیل شوید و با دریافت مدرک دوزبانه بین المللی وارد بازار کار شوید.