دپارتمان پتروشیمی ، نفت ، گاز

تا اطلاع ثانوی دوره های زیر مجموعه این دپارتمان برگذار نمیشود.

علوم مرتبط با پالایش و تبدیل نفت خام و گاز طبیعی با استفاده از فرایندهای شیمی و تبدیل به انواع سوخت ها، انواع روغن های روان کننده، و مواد اولیه پتروشیمی. که تاکید دولت به گسترش صنایع تصفیه و تبدیل نفت و گاز برای پاسخگویی به نیاز روزافزون صنعت کشور با محصولات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است. صنایع نفتی نقش زیربنا را در بیشتر صنایع ایفا می کنند.