آموزش جوشکاری برق

آموزش جوشکاری برق، یکی از سخت ترین و پردرآمد ترین رشته های حوزه تاسیسات میباشد که زیر مجموعه های این رشته شامل برق الکترونیک، co2، آرگون میباشد.