آموزش جوشکاری فلزات رنگی

سرفصل دوره آموزش جوشکاری فلزات رنگی(استیل،آلومینیوم،مس) آشنایی با فرایند های حالت های مذاب و جامد…