آموزش جوشکاری CO2

سرفصل های دوره ی آموزشی جوشکاری CO2 (MIG_MAG) معرفی فرایند های جوشکاری اعم از ذوبی…