آموزش تعمیرات دستگاه پرینتر

پرینتر از متداولترين دستگاههاي خروجي در کامپيوتر است که از آن بمنظور چاپ اطلاعات استفاده مي شود . کاربران کامپيوتر صرفنظر از نوع استفاده ، ممکن است در مقاطع زماني خاصي نيازمند استفاده از چاپگر باشند. چاپگرها داراي انواع متفاوتي مي باشند. چاپگرهاي جوهر افشان ، ليزري تک رنگ و ليزري رنگي ، سه گروه عمده از چاپگرهاي موجود مي باشند. هر يک از چاپگرها (از چاپگرهاي جوهر افشان تا چاپگرهاي ليزري) داراي طراحي منحصربفرد خود بوده و بمنظور اهداف و کاربردهاي خاصي ، طراحي شده اند .