آموزش تعمیرات چیلر

دوره آموزش تخصصی و کاربردی تعمیرات چیلر تراکمی (به انگلیسی:Chiller repair training) به صورت کاملا عملی و کاربردی با استفاده از اساتید نمونه کشور در مجتمع فنی تهران پایتخت برگزار می شود

به کلیه شرکت کنندگان این دوره گواهینامه معتبر مهارت در دوره آموزشی از طرف فنی حرفه ای اعطامی شود. ارزش و اعتبار گواهینامه دوره چیلرتراکمی بین المللی است.