اموزش شبکه

شبکه‌های کامپیوتری مجموعه‌ای از کامپیوترهای مستقل متصل به یکدیگرند که با یکدیگر ارتباط داشته و تبادل داده   می‌کنند. مستقل بودن کامپیوترها بدین…

0
رایگان!

General Networks

امروزه شبکه کردن کامپیوترها به یکی از نیازهای مهم شرکت ها و سازمانهای بزرگ و کوچک تبدیل شده است، فرقی نمیکند چه…

0
رایگان!
0
رایگان!

CCIE

سرفصل های این دوره پیکربندی سویچ های سیسکو مدل های  3560 & 3570 پیکر بندی  IPV6 پیکربندی RIP پیکربندی EIGRP…

0
رایگان!
0
رایگان!
0
رایگان!

MCITP

سرفصل های دوره : MCITP: Server Administrator Windows Server 2008 Network Infrastructure Windows Server 2008 Active Directory Windows Server 2008…

0
رایگان!