فناوری اطلاعات یا IT ،می تواند تمام رشته های دانشگاهی را پوشش دهد که از نظر عملیاتی یک رشته میان رشته ای بین کامپیوتر و صنایع برق است که در این میان امور مربوط به تولید، پردازش،نگاهداشت و عرضه اطلاعات به مباحث کامپیوتری مرتبط می شود.

آموزش اینترنت اشیا

تماس با شعبه رسالت تماس با شعبه انقلاب تماس با شعبه صادقیه سرفصل های آموزش اینترنت اشیا فصل اول: آشنایی…

0
2,500,000 تومان5,500,000 تومان

اموزش icdl

درسال 1995 انجمن جوامع حرفه های انفورماتیک اروپا(Cepis) یک گروه ویژه تحت حمایت مالی اتحادیه اروپا ایجاد کرد که هدف آن  دستیابی به روشی برای ارتقای سطح مهارتهای ITدرسراسر اروپا بود. این بنیاد درسال 1997 تاسیس شد که وظیفه آن بهبود گسترش وتصدیق مهارت های کامپیوتری و دانش IT است.

0
1,300,000 تومان5,000,000 تومان