الکترونیک شاخه ای از تکنولوژی است که با استفاده از قطعات برای کنترل جریان الکتریکی در خلا،گاز،مایع،نیمه رسانا و … سر و کار دارد.اجزا،مدارها و سیستم های الکتریکی جریان الکترون را کنترل می کنند.

آموزش هوشمند سازی منازل BMS

تماس با شعبه رسالت تماس با شعبه انقلاب تماس با شعبه صادقیه آموزش هوشمند سازی منازل – آموزش عملی ساختمان هوشمند BMS…

0
2,400,000 تومان4,500,000 تومان