عوامل فیزیکی که باعث ساخت محیط پیرامون بشریت شده است چه در زمینه تکنولوژی، فناوری، راه سازی، تجارت و غیره، از پیشرفت سخت افزاری می باشد به این معنی که تمام اشیا ساخته شده بدست انسانها هرکدام یک سخت افزار هستند.

!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.