آموزش نصب دزدگیر خودرو

آموزشگاه تهران پایتخت دوره آموزش نصب دزدگیر خودرو در یک كارگاه مجهز و تحت نظر اساتید مجرب در نهایت کیفیت و تخصص ارائه می شود.