منوی سایت

دپارتمان کسب و کار

دپارتمان کسب و کار

  

دپارتمان کسب و کار

 

لیست دوره های آماده اجرا

 

 • استارت آپ چیست و معرفی نمونه های استارت آپ موفق

هدف: معرفی مفاهیم پایه استارت آپ ها است در انتهای دوره دانشپذیران امکان شناسایی و تمیز میان استارت آپ و کسب و کار را دارند و آمادگی لازم جهت ایجاد کسب و کار کوچک را فرا می گیرند.

این دوره در سطح مقدماتی قرار دارد و پیشنیاز ندارد. تعداد جلسات 8 جلسه 1:30 دقیقه است.

دوره آموزشی استارت آپ ها و نمونه های استارت آپ موفق مناسب دانشجویان و دانش پذیران این دوره است و در انتهای دوره دانش پذیران اطلاعات خوبی درباره راه اندازه یک کسب و کار پایه و انواع کسب و کارهای موفق در حوزه استارت آپی آشنا می شوند.  

8 جلسه 1:30(مقدماتی)

پیشنیاز: نمی خواهد

 1. تعریف مسئله
 2. حداقل محصول پذیرفتنی
 3. رفتار بازار تولیدات داخلی
 4. تجاری سازی
 5. معرفی مدل های درآمدی
 6. چگونه یک استارت آپ را شروع کنیم
 7. بازار بزرگ و نرخ رشد کوچک و یا برعکس
 8. معرفی مدل کسب و کار
 9. برندسازی و تبلیغات

 

 • تبدیل یک ایده به کسب و کار

هدف: آشنایی با روش های مختلف تبدیل یک ایده به کسب و کار، همچنین مهارت های روبرو شدن با چالش های کسب درآمد، فراگیری مفاهیم کارآفرینی و چرخه زیستی یک استارت آپ تا زمان تبدیل به یک تجارت پولساز بررسی می شود. این دوره در سطح مقدماتی قرار دارد و پیشنیاز ندارد. تعداد جلسات 8 جلسه 1:30 دقیقه است.

دوره آموزشی تبدیل یک ایده به کسب و کار مناسب افراد آماده به همکاری و جویای کار است.  در انتهای دوره دانشپذیران توانایی تحلیل منطقی کسب و کارها ، روبرو شدن با چالش ها و انتقال اطلاعات علمی و تبدیل آن به یک بیزینس پولساز را خواهند داشت.

جلسه 1:30(مقدماتی)

پیشنیاز: نمی خواهد

 1. روند شکل گیری کسب و کارها
 2. آشنایی با سیلیکن ولی و اکوسیستم استارت آپی
 3. مقدمات ایجاد یک کسب و کار
 4. مفاهیم اولیه کارآفرینی
 5. معرفی استارت آپ های مطرح

 

 • تیپ شناسی و سواد ارتباطی شغلی

هدف: در این دوره دانش پذیران می آموزند که چگونه به کمک دانش روانشناسی در شغل و کار خود به موفقیت دست یابند. با انواع تیپ های شخصیتی و رفتاری آشنا می شوند. همچنین برای کار با همکاران خود با انواع مدل های رفتاری برنامه مشخص تعریف کنند.

این دوره در سطح متوسط قرار دارد و پیشنیاز ندارد. تعداد جلسات 10 جلسه 1:30 دقیقه است.

در انتهای این دوره دانشپذیران امکان برقراری ارتباط موثر با افراد یک سازمان، گروه و یا تیم کاری فراخواهند گرفت. 

10 جلسه 1:30(متوسط)

پیشنیاز: نمی خواهد

 1. معرفی انواع تست های شخصیت شناسی افراد
 2. معرفی انواع تیپ شناسی شخصیتی
 3. بایدها و نبایدهای ارتباطات در مدل رفتاری
 4. نقش آزمون های شخصیت شناسی شغلی و به کارگیری آنها در سازمان
 5. تفاوت انواع تست های شخصیت شناسی
 6. آنالیز و بررسی نتایج تست های شخصیت شناسی 

 

 • خلاقیت و ایده پردازی و مهارت حل مسئله

هدف: در این دوره دانش پذیران با روش های ایده پردازی  و خلق ایده آشنا می شوند. می آموزند خلاق باشند و خلاقیت را به عنوان فاکتور کلیدی در تغییر و تشکیل پلتفرم های جدید به کار گیرند. توانمندی های فکری و منطقی خود را در جهت ارزیابی و اجرای راه حل های اجرایی نوین به کار گیرند. این دوره در سطح متوسط قرار دارد و پیشنیاز ندارد. تعداد جلسات 10 جلسه 1:30 دقیقه است دوره خلاقیت و ایده پردازی و مهارت حل مسئله مناسب افراد آماده به همکاری و آنهایی است که می خواهند کسب و کاری را راه اندازی کنند.  در انتهای دوره دانشپذیران امکان راه اندازی کسب و کار خود را خواهند داشت.

10 جلسه 1:30(متوسط)

پیشنیاز: نمی خواهد

 1. تعریف خلاقیت و انواع آن
 2. روش های افزایش توانمندی های فکری در رویارویی با چالش ها
 3. آموزش مهارت های Self Control
 4. انواع مسئله، ارزیابی و انتخاب راه حل های اجرایی
 5. روند رشد استارت آپ ها، ایجاد، رشد و افول یک کسب و کار
 6. جذب همکار و شریک شغلی در یک کسب و کار

 

 • کار تیمی، بررسی رفتار سازمانی

هدف: در این دوره دانشپذیران می آموزند چگونه به عنوان عضوی از یک تیم کاری عمل کنند تا نتایج مطلوب را در شغل خود بدست آورند. همچنین با فرهنگ کار گروهی آشنا می شود و با افراد مختلف و کاراکترهای متنوع همکاری کنند. همچنین استراتژی های مفید در جهت موفقیقت در جلسه مصاحبه را می آموزند.

8 جلسه 1:30(مقدماتی)

پیشنیاز: نمی خواهد

 1. نقش تیم سازی در اکوسیستم کارآفرینی
 2. چارت سازمانی و اولویت در انتخاب افراد
 3. فرهنگ سازمانی در استارت آپ ها
 4. چالش های تیم سازی و روش صحیح جذب نیرو
 5. نکات طلایی در جلسه مصاحبه موفق
 6. بررسی سازمان جذب نیرو و Human Resource

 

 • تحقیقات بازار

هدف: در این دوره دانش پذیران با مباحث تحقیقات بازار و تاثیرات آن بر یک کسب و کار موفق را مورد ارزیابی قرار می دهند. انواع پژوهش های کمی و کیفی همچنین تصمیم گیری بر اساس مستندات در این دوره به دانش پذیران آموزش داده می شود.

این دوره در سطح تخصصی قرار دارد و پیشنیاز ندارد. تعداد جلسات 13 جلسه 1:30 دقیقه است   دوره آموزشی تحقیقات بازار مناسب افرادی است که قصد شروع، ایجاد و راه اندازی کسب و کاری را دارند و تمایز بازاریابی و تحقیقات بازار در این دوره آموزش داده می شود. درانتهای دوره دانشپذیران به صورت تخصصی با مفاهیم بازاریابی و تحقیقات بازار آشنا خواهند شد.

13 جلسه 1:30 (تخصصی)

پیشنیاز: نمی خواهد

 1. تحقیقات بازار عنصر کلیدی در رفع مشکلات کسب و کاری
 2. پژوهش های کمی و کیفی در تحقیقات بازار
 3. تحلیل و انالیز اطلاعات
 4. تصمیم گیری بر اساس مستندات
 5. نزدیک بینی بازاریابی (Marketing Myopia) راه حل های مقابله با آن
 6. تاثیر تحقیقات بازار بر شناسایی رقبا و شرکای احتمالی
 7. روند تحقیقات بازار بر جذب سرمایه گذار و شراکت با سازمانها و شرکت ها

 

 • مدل سازی یک کسب و کار

هدف: تبدیل روند ایجاد یک کسب و کار و معرفی بوم کسب و کار در این دوره آموزش داده می شود. ایجاد رابطه های مناسب از سمت منابع به سمت نیازهای بازار در این دوره آموز داده می شود. این دوره در سطح تخصصی قرار دارد و پیشنیاز ندارد. تعداد جلسات 13 جلسه 1:30 دقیقه است. همچنین می توانند مدل سازی یک کسب و کار و برنامه ریزی دقیق برای ایجاد کسب و کارها را و ادامه تا تبدیل به بیزینس های پولساز و سودآور را آموزش ببینند.

13 جلسه 1:30(تخصصی)

پیشنیاز: نمی خواهد

 1. آشنایی با بوم کسب و کار و بخش های مختلف آن
 2. آشنایی با مفاهیم کلیدی مدل کسب و کاری
 3. تمرین های موثر در ارتباط با شناسایی منابع عرضه و تقاضا
 4. مثالهایی از مدل بوم کسب و کار (Case Study)
 5. معرفی منابع کلیدی مناسب این حوزه
 6. بررس چند نمونه مدل بوم کسب و کارهای موفق

 

 • اصول و استراتژی های دیجیتال مارکتینگ

هدف: آشنایی دانشپذیران با اصول دیجیتال مارکتینگ است و در انتهای دوره افراد امکان شناسایی بازار کسب وکار آنلاین و استراتژی های ورود به آن را خواهند آموخت.

در این دوره دانشپذیران آشنایی اولیه ای با اصول بازاریابی خواهند داشت همچنین آموزش ابزارها، کانال ها و استراتژی های بازاریابی دیجیتال و استفاده کاربردی از آنها در این دوره آموزش داده می‌شود. بعلاوه تحلیل و ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های انجام شده و تصحیح آنها در فضای مجازی نیز از دیگر موارد مهم و اصولی دیجیتال مارکتینگ است که در این دوره آموزش داده می‌شود.

پیشنیاز: نمی خواهد

13 جلسه 1:30 (تخصصی)

 1. مقدمات راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی
 2. تعریف بازاریابی و تفاوت آن با تبلیغات
 3. مشتری مداری و اصول بازاریابی
 4. انواع بازاریابی و محاسن دیجیتال مارکتینگ
 5. استراتژی های دیجیتال مارکتینگ
 6. انواع بازاریابی آنلاین
 7. مقدمه ای بر سئو، آنالیز و کنترل وبسایت
 8. آینده پژوهی و ترفندهای آنلاین مارکتینگ

 

 • شناخت content Marketing (بازاریابی تولید محتوا) و الزامات

هدف: آموزش نحوه تولید محتوای مناسب آشنایی با Content Marketing به عنوان یکی از استراتژی های مهم در جذب مشتری مورد بررسی قرارخواهد گرفت در انتهای دوره دانشپذیران توانایی بازاریابی به عنوان یک کارشناس تولید محتوا را خواهند داشت.این دوره در سطح متوسط قرار دارد و پیشنیاز ندارد. تعداد جلسات 10 جلسه 1:30 دقیقه است. در این دوره افراد انواع استراتژی های ایجاد و بهینه سازی متون را برای بهبود موتورهای جستجو می آموزیم.  همچنین می توانند در رقابت برای بدست آوردن بهترین رتبه های گوگل در ایجاد محتوای قوی تخصصی مهارت های لازم را بدست آورند.

پیشنیاز: نمی خواهد

10 جلسه 1:30 (متوسط)

 1. چرا تولید محتوا؟
 2. رسانه های موجود برای تبلیغات
 3. ویژگی های تولید محتوای مناسب
 4. نکات کلیدی در شبکه های اجتماعی
 5. آنالیز مخاطب و رفتارشناسی
 6. چگونه محتوای مناسب تولید کنیم؟
 7. تفاوت تولید محتوا در شبکه های اجتماعی و وبسایت

 

 • دوره آموزش سئو

هدف: یکی از موضوعات مورد رقابت در میان کسب و کارها رقابت برای جذب مشتریان در اینترنت و دیده شدن صفحات اول موتورهای جستجو، آشنایی با مباحث بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو است. در این دوره دانشپذیران می آموزند چگونه با هدف گذاری صحیح، ترفندها، تکنیک ها و استراتژی های مناسب کسب و کار خود را برای موتورهای جستجو بهینه نمایند.

پیشنیاز: نمی خواهد

13 جلسه 1:30 (تخصصی)

 1. کلمات کلیدی پر جستجو

 2. سایت های قوی برای سئو

 3. تحلیل سئو و آنالیزهای ممکن برای آن

 4. ارزیابی وضعیت یک وبسایت در موتورهای جستجو

 5. روش ها و تکنیک ها برای بهبود سئو یک سایت

 

 • آموزش ووردپرس با رویکرد دیجیتال مارکتینگ

هدف: فضای تجارت الکترونیک بر پایه وبسایت های آنلاین است. یک دیجیتال مارکتر باید بر اساس تجزیه و تحلیل رفتار بازدیدکنندگان در سایت دسته ای از تغییرات را به منظور بهتر شدن و توسعه آن انجام دهد و نرخ تبدیل بازدیدکنندگان به خریداران را افزایش دهد. این قبیل فعالیت ها با وورد پرس امکان پذیر است. در دوره آموزش وورد پرس اصول ساخت یک وبسایت فروشگاهی و یا شرکتی بدون برنامه نویسی آموزش داده می شود.

پیشنیاز: نمی خواهد

13 جلسه 1:30 (تخصصی)

 1. تعریف هاست و نکات مربوط به آن
 2. بهترین شرکت‌ها برای خرید هاست و نکات مهم مربوط به آن
 3. تعریف دامنه و نکات مربوط به آن
 4. چطور یک نام دامنه خوب پیدا کنیم؟
 5. فرایند نصب وردپرس روی هاست
 6. آموزش طراحی سایت بدون کدنویسی
 7. آموزش وردپرس، انواع قالب های وردپرس
 8. روش‌های زیباسازی سایت و چینش صفحات سایت
 9. پلاگین‌های وردپرس و افزایش امکانات سایت
 10. سئو داخلی و سئو خارجی
 11. انتشار مطالب سایت در شبکه های اجتماعی
 12. تولید محتوای مناسب برای بهبود سئو
 13. استفاده از وبلاگ برای بهبود سئو
 14. عناوین مناسب برای بهبود سئو
 15. انواع روش‌های گرفتن بک‌لینک
 16. انواع بازاریابی های غیررایگان به کمک موتورهای جستجو
 17. بازاریابی ویدئویی، بنری، تبلیغات اتوماسیونی
 18. تبلیغات در گوگل ادز
 19. ایمیل مارکتینگ
 20. پیگیری نتایج بعد از اعمال SEM
 21. صفحه فرود یا landing page

 

 • گوگل آنالیتیکس

هدف: بازاریابی آنلاین نیاز به برآورد آمار و ارقام بسیار دقیق دارد. در این دوره دانشپذیران می آموزند چگونه با تحلیلگر گوگل آنالیتیکس و آمارگیری شناخت بهتری از مخاطبان و مشتریان بدست آورند. استراتژی های بازاریابی را مشخص کرد. تمامی فعالیت ها در وب سایت، اپلیکیشن موبایل، شبکه های اجتماعی نیاز به تجزیه و تحلیل نتایج دارد. بنابراین شرکت گوگل آنالیتیکس را ویژه مارکترها معرفی کرده است.

پیشنیاز: نمی خواهد

13 جلسه 1:30 (تخصصی)

 1. آشنایی با مفهوم گوگل آنالیتیکس و الزامات شبکه های اجتماعی
 2. شناخت جزئیات و ابزارهای محیط آنالیتیکس
 3. نحوه استفاده از گزارش هایreal-time  و ترفندهای آن
 4. انواع  کاربران  و آنالیز آنها
 5. ترافیک ورودی سایت چیست؟
 6. روش اجرای کمپین های تبلیغاتی
 7. تحلیل رفتار کاربران و بهینه سازی فعالیت ها بر مبنای آن
 8. آشنای با رویداد event  و مزایای آن
 9. تعریف هدف و نحوه پیاده سازی آن به صورت عملی
 10. تنظیمات پیشرفته گوگل آنالیتیکس
 11. تنظیمات وردپرسی گوگل آنالیتیکس
 12. e-commerce و وب‌سایت فروشگاهی
 13. و به طور کلی نحوه یادگیری کار با سایت و اپلیکیشن گوگل آنالیتیکس

هدف: در این دوره می آموزیم چگونه بوسیله دانش علوم اعصاب و زبان بدن، رفتار مشتریان را ارزیابی کنیم و در توسعه بازار هدف از آن بهره ببریم. این دوره در سطح متوسط قرار دارد و پیشنیاز ندارد. تعداد جلسات 10 جلسه 1:30 دقیقه است

 دوره آموزشی مقدمه ای بر نوروساینس و زبان بدن مناسب افراد اماده به همکاری و شاغلین و مدیرات ادارات طراحی و برنامه ریزی شده است. در انتهای دوره دانش پذیران اغطلاعات خوبی درباره نحوه برخورد با همکاران و سایر کارمندان را بدست می آوردند

 همچنین می توانند در جلسات مهم کاری از جمله جلسات معارفه و مصاحبه، جلسات انتقال اطلاعات و خروج از سیستم و جلسات شراکت و جذب سرمایه گذار بهترین برایند کاری را از خود نشان دهند.

 

 • گوگل ادز

هدف: در بسیاری از کسب و کارهای آنلاین امکان تبلیغات گوگل بدون پرداخت هزینه های بالا و با کیفیت خود امکان پذیر است. به این روش هم امکان به دست آوردن سهم بازار بالاتر و هم کاهش هزینه هاست. در این دوره جذب مخاطبان هدف و ایجاد کمپین های بازاریابی آموزش داده می شود.

13 جلسه 1:30 (تخصصی)

پیشنیاز: نمی خواهد

 

 1. مفاهیم اولیه در گوگل ادز و SERP
 2. تفاوت SEO و SEM
 3. تفاوت Google Search Network و Google Display Network
 4. ساختار پلت فرم، اکانت و کمپین در گوگل ادز
 5. تفاوت Ad Group با Ad
 6. کلمه کلیدی مناست، تفاوت کلمات کلیدی برند، کلمات عمومی، کلمات مرتبط و کلمات رقبا
 7. بررسی ابزار گوگل ترندز Google Trends
 8. شیوه کار با Keyword Planner
 9. Keyword Matching چیست؟
 10. تفاوت Search Query و Keywords در چیست
 11. بررسی انواع مختلف Keywords Matching
 12. تفاوت Broad، Modified Broad، Phrase، Exact
 13. کلمه های منفی یا Negative Keywords
 14. اکستنشن ها در گوگل ادز و انواع آنها
 15. معرفی اد اکستنشن Site Link
 16. معرفی اد اکستنشن Call Out
 17. معرفی اد اکستنشن Structure Snippets
 18. معرفی اد اکستنشن Rating
 19. معرفی اد اکستنشن Location
 20. معرفی اد اکستنشن Price
 21. معرفی اد اکستنشن APP
 22. معرفی اد اکستنشن Promotion
 23. انواع مختلف استراتژی های Bidding
 24. Quality Score چیست؟
 25. چگونه بیشترین CPC را محاسبه کنیم؟
 26. ساخت یک کمپین واقعی
 27. ساخت Ad Group
 28. ساخت Ad
 29. بررسی و آنالیز یک کمپین
 30. بررسی قابلیت های Reporting و تولید گزارش های داینامیک
 31. اتصال گوگل ادز به گوگل آنالیتیکس
 32. تعریف و بررسی مفهوم Conversion
 33. بررسی و تست قابلیت Draft and Experiment

 

 • مقدمه ای بر نوروساینس و زبان بدن

هدف: در این دوره می آموزیم چگونه بوسیله دانش علوم اعصاب و زبان بدن، رفتار مشتریان را ارزیابی کنیم و در توسعه بازار هدف از آن بهره ببریم. این دوره در سطح متوسط قرار دارد و پیشنیاز ندارد. تعداد جلسات 10 جلسه 1:30 دقیقه است.

 دوره آموزشی مقدمه ای بر نوروساینس و زبان بدن مناسب افراد اماده به همکاری و شاغلین و مدیرات ادارات طراحی و برنامه ریزی شده است. در انتهای دوره دانش پذیران اغطلاعات خوبی درباره نحوه برخورد با همکاران و سایر کارمندان را بدست می آوردند.

 همچنین می توانند در جلسات مهم کاری از جمله جلسات معارفه و مصاحبه، جلسات انتقال اطلاعات و خروج از سیستم و جلسات شراکت و جذب سرمایه گذار بهترین برایند کاری را از خود نشان دهند.

10 جلسه 1:30 (متوسط)

پیشنیاز: نمی خواهد

 

 1. علم نوروساینس (neuroscience) و زبان بدن
 2. تعریف و کاربرد اولیه زبان بدن
 3. روانشناسی تحلیل رفتاری مشتریان
 4. موفقیت در جلسه مذاکره با استفاده صحیح از زبان بدن
 5. تاثیرات رنگ شناسی و گرافیک اشکال در برندینگ
 6. ارتباط موثر و متون مذاکره