منوی سایت

دپارتمان برق و الکترونیک

✅3شعبه فعال در تهران✅21 سال سابقه درخشان ✅ارائه مدرک معتبر فنی✅اولین✅ بهترین✅مرکز آموزش برق✅الکترونیک ✅مجهزترین✅ آنلاین ✅مجازی✅شهریه دولتی ✅هزینه تضمینی✅ تخفیف

 

برق و الکترونیک

 

الکترونیک شاخه ای از تکنولوژی یا علم است که با استفاده از قطعات برای کنترل جریان الکتریکی در خلا،گاز،مایع،نیمه رسانا،رسانا یا ابررسانا سر و کار دارد.اجزا،مدارها و سیستم های الکتریکی و الکترونیکی ،هر دو، جریان الکترون را کنترل می کنند؛گرچه کاربردهای آنها به وضوح متفاوت است.
برای مدیریت مناسب انرژی،تجهیزات الکتریکی باید عملکردهایی مانند تولید،توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی را انجام دهند.
برای مدیریت مناسب اطلاعات،تجهیزات الکتریکی باید عملکردهایی مانند تولید،حس کردن، ذخیره،بازیافت،تقویت،ارسال ،دریافت و نمایش اطلاعات را انجام دهند.
بعضی از سیستم ها به طور خاص برای مدیریت جریان برق طراحی شده اند و بنابراین تنها الکتریکی هستند.در حالیکه بعضی دیگر از سیستم ها برای مدیریت انرژی و اطلاعات طراحی شده اند.به عنوان مثال،یک تلویزیون هم شامل اجزای الکتریکی و مدارهایی است که جریان انرژی الکتریکی آمده از مسیر خروجی را مدیریت می کند و هم شامل اجزای الکترونیکی و مدارهایی است که جریان اطلاعات یا سیگنال های تلویزیون که از آنتن یا کابل می آید را مدیریت می کند.