منوی سایت

آموزش اینترنت اشیا

آموزش اینترنت اشیا

مجتمع فنی تهران پایتخت مفتخر است که با بیش از 20 سال تجربه

در امرآموزش به بیش از هزاران هنرجو و کار آموز  با جدید ترین

متد آموزشی شما عزیزان را یاری کند

 

 

 

سرفصل های آموزش اینترنت اشیا

 

فصل اول: آشنایی با اینترنت اشیا

 مقدمه و آشنایی با اینترنت اشیا

لایه های شبکه و معماری اینترنت اشیا

فصل دوم WIFI

 آشنایی با آردویینو و کار با سنسورها و فعال سازها (جلسه اول)

آشنایی با آردویینو و کار با سنسورها و فعال سازها (جلسه دوم)

 آشنایی باRESTAPI

آشنایی با ماژول وای فای  ESP8266

پروژه : روشن کردن چراغ اتاق هنگام باز شدن درب (جلسه1 )

پروژه : روشن کردن چراغ اتاق هنگام باز شدن درب (جلسه2)

پروژه : روشن کردن چراغ اتاق هنگام باز شدن درب (جلسه3)

   فصل سوم : Bluetooth

آشنایی با پروتوکل BLE

کار با NRF51822   

پروژه: روشن کردن چراغ با گوشی موبایل ( جلسه 1)

پروژه: روشن کردن چراغ با گوشی موبایل ( جلسه2 )

فصل چهارم : LoRa 

آشنایی با پروتکل LoRa

آشنایی با ماژول RA  

 پروژه: ارتباط بین دو ماژول LoRa

 پروژه: ارتباط بین دو ماژول   LORA

فصل پنجم RFID

آشنایی با ماژول MFRC522

حضور غیاب هوشمند کلاس

پروژه : جلسه حضور غیاب هوشمند کلاس (جلسه2 )

فصل ششم GPRS

راه اندازی ماژول SIM800

پروژه: اطلاع از باز شدن درب با پیامک

پروژه: اطلاع از باز شدن درب با پیامک

فصل هفتم: روشن کردن چراغ از هر نقطه ای از دنیا توسط تلگرام

آشنایی با VPS

آموزش telegram bot

آشنایی با پروتکل MQTT

پروژه نهایی جلسه 1

پروژه نهایی  جلسه 2

پروژه نهایی  جلسه 3

پروژه نهایی  جلسه 4

هر جلسه: 2 ساعت

مجموع ساعات: 60 ساعت