منوی سایت

آموزش برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی

 مجتمع فنی تهران پایتخت مفتخر است که با بیش از 20 سال تجربه در امر

آموزش زبان های برنامه نویسی به بیش از هزاران هنرجو و کار آموز  با جدید ترین متد آموزشی

شما عزیزان را یاری کند

 

 

زبان های برنامه نویسی :

 

C , C++ , C# , Python

 

زبان های برنامه نویسی تحت وب و طراحی وب :

 

PHP , Asp.net , Javascript , HTML ,CSS

 

 

 

سر فصل های آموزش زبان Python

 

آموزش اولیه درباره آرگومانها و نحوه پردازش سیستم

توضیحات درباره انواع متغیر

نصب و تنظیمات

استفاده از اینترپرتر(مفسر python)

کار کردن با interpreter

کامنت چیست و چرا؟

 کار کردن با آرگومانها و تابع چاپ و تابع دریافت

ساختار شرطی

انواع عملگرهای رابطه ای

انواع عملگرهای منطقی

حلقه تکرار

لیست

رشته

توابع

 کلسا

درک لیست

مولد

ماژول

محیط مجازی

 

 

سر فصل های آموزش زبان #C

 

آشنایی با متغیرها و انواع داده ها در #C


آشنایی با انواع داده های صحیح و اعشاری با مقادیر مورد نیاز در برنامه حافظه


آشنایی با نوع داده های رشته


آشنایی با دستورات شرطی و حلقه های تکرار در برنامه


آشنایی با دستورات سوییچ کیس و انواع روشهای استفاده از آن در برنامه


آشنایی با آرایه ها در زبان سی شارپ و بررسی حالات مختلف کار با آرایه ها


آشنایی  با کلاس ها در زبان #C


آشنایی با سازنده ها در کلاس


آشنایی با مبحث اوورلودینگ و استفاده از آن در سازنده ها


آشنایی با روش های مختلف استفاده از سازنده ها در برنامه


آشنایی با اجزای کلاس ها در  #C


آشنایی با فیلد ها در #C


آشنایی با متد ها در  #C


آشنایی با ساختار استراکت در  #C


آشنایی با شباهت ها و تفاوت های موجود در کلاس و استراکت


آشنایی با نوع داده شمارشی


آشنایی با روش های ارسال پارامتر به متد ها


آشنایی با روش های ارسال پارامتر در کلاس و استراکت


آشنایی با پراپرتی ها در#C


آشنایی با انواع پراپرتی ها و روش های دسترسی به آنها


آشنایی با تکنیک های کار با نوع داده رشته ای


آشنایی با کامپلکس تایپ ها در #C


آشنایی با روش استفاده کلاس ها در یکدیگر


آشنایی با تکنیک های کار با کلاس ها در      #C


آشنایی با پترن سینگل تون در #C

آشنایی با ویندوز فرم

 

 

سر فصل های آموزش زبان ++C

 

انواع داده

ساختار شرطی

پیشوند های تغییر دهنده نوع

مقادیر ثابت

خواندن و نوشتن داده های عددی

خواندن و نوشتن داده های کاراکتری

خواندن و نوشتن رشته ها

کاربرد Define و Const در تعریف ثابت ها

تعریف ماکرو با Define

مقدار دهی اولیه متغیر ها

دستور typedef

عملگر ها و عبارات

عملگر جایگزینی

اپراتور های ریاضی )دوتایی و یکتایی(

عملگر های رابطه ای و منطقی

اپراتور شرطی ?

اولویت عملگر ها

توابع ریاضی معروف

توابع toupper و tolower

توابع کاراکتری is

* دستورات کنترلی

دستور If else

If های تودرتو

If Else های نردبانی

دستور switch

While

Do while

For

حلقه های تو در تو

Countinue & break

Abort & return & exit

دستور goto

 آرایه ها و رشته ها

آرایه های یک بعدی

آرایه های چند بعدی

رشته ها

اشاره گر ها

مفهوم اشاره گر

عملیات بر روی اشاره گر

اشاره گر به اشاره گر ها

اشاره گر const

 کاربرد اشاره گر ها

 توابع

تعریف و فراخوانی

روش های فراخوانی توابع

فرستادن آرایه و رشته به تابع

توابع بازگرداننده اشاره گر

متغیره ای محلی و سراسری

پارامتر های ثابت

کلاس های حافظه

اشاره گر به تابع

توابع بازگشتی

گونه شمارشی

استراکچر

یونیون

شی گرایی

کلاس

ارثبری

فشرده سازی

سر فصل های آموزش زبان ASP.net

آشنایی با Visual Studio و نحوه بکار گرفتن آن برای برنامه نویسی Web

آشنایی با مفاهیم Web Form ها

آشنایی با Web Control و  کاربرد آنها برای توسعه برنامه های مبتنی بر  وب

آشنایی با تکنیک های حفظ حالت (State Management)

آشنایی با روشهای بررسی اعتبار (Validation) و کاربرد آنها در برنامه نویسی وب

آشنایی با User Control ها

آموزش ساخت عناصر گرافیکی با استفاده از برنامه نویسی

آموزش استفاده از Style ها، Theme ها، و Master Page ها

آشنایی با مفاهیم بانک های اطلاعاتی و بکارگرفتن آنها با استفاده از ADO‎‎.Net

آشنایی با روشهای اتصال به داده ها بصورت خودکار (Data Binding)

آموزش کاربرد کنترل های ویژه کار با بانک های اطلاعاتی (Data Control ها)

آموزش نحوه تامین امنیت وب سایت با استفاده از Forms Authentication

آشنایی با ASP‎‎.Net AJAX و نحوه بکارگیری آن

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت