منوی سایت

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

 

درصورت عدم  قبولی در آزمون ، خواهشمند است به صورت حضوری جهت ثبت نام مجدد به آموزشگاه مراجعه فرمائید و در صورت قبولی و مشاهده نام خود در جداول زیر  منتظر اعلام زمان آزمون عملی از طرف موسسه بمانید.

 

نتایج آزمون فنی و حرفه ای 

1398/07/28

 

 

 

 

 

نتایج آزمون فنی و حرفه ای

                                               آزمون پکیج کتبی) 98/7/11

آزمون پکیج تئوری (98/06/25 )
 
 
 
آزمون موبایل تئوری (98/06/25 )

آزمون موبایل عملی (98/06/10 )