منوی سایت

حسابداری ویژه بازارکار

حسابداری ویژه بازارکار

سر فصل های حسابداری مقدماتی ویژه بازار کار:

آشنایی با ثبت حسابداری چرخه های (عملیات مالی )

خرید و برگشت ازخرید

فروش و برگشت از خرید

دریافت نقد پرداخت نقد

نحوه عملی تنظیم سند

حسابداری دریافتی و پرداختی

اسناد دریافتی و در جریان وصول

اسناد پرداختی

هزینه و درآمد

موجودی  کالا

پیش پرداخت و پیش دریافت

آشنایی عملی با دفاتر و موارد رد دفاترقانونی (روزنامه  کل و معین)

تهیه و تنظیم تراز آزمایشی قبل و بعد از اصلاحات

تهیه و تنظیم صورت های مالی (صورت سود و زیان و ترازنامه)

تهیه صورت مغایرت های بانکی و رفع مغایرت های بانکی

حقوق و دستمزد و تنخواه گردان

نرم افزار هلو

سرفصل های حسابداری ویژه بازار کار دوره پیشرفته:

مباحث مالیات بر ارزش افزوده

نحوه تهیه گزارش ارزش افزوده

ثبت های حسابداری وموارد رد دفاتر

اظهارنامه ارزش افزوده

خرید و فروش افزوده

تهیه و تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی

نحوه استفاده ازسیستم و سایر موارد مرتبط

ارسال به دارایی

بیمه و نرم افزار بیمه (درصورت امکان نرم افزار حقوق و دستمزد مربوط به دارایی)

آموزش نرم افزار های اکسل و سپیدار و همکاران سیستم

تدبیر  شایگان  برلیان

 

نام دوره

 

مدت دوره

 

پیش نیاز

 

تاریخ شروع

 

مهلت ثبت نام

 

شهریه (تومان)

 

ثبت نام

آموزش حسابداری ویژه بازارکار

 دوره مقدماتی

 

یک ماه

 

 

 

95/2/20

 

95/2/13

 

180/000

 

هرروز

آموزش حسابداری ویژه بازارکار

دوره پیشرفته

 

یک ماه

 

 

 

95/2/20

 

95/2/13

 

300/000

 

هرروز