منوی سایت

دیپلم کار و دانش

دیپلم کار و دانش

 مجتمع فنی تهران پایتخت مفتخر است که با بیش از 20 سال تجربه در امر

آموزش دروس و مهارت های فنی حرفه ای و کاردانش  به بیش از هزاران هنرجو و کار آموز  با جدید ترین متد آموزشی شما عزیزان را یاری کند

 

 

ترک تحصیلی ها , دیپلم ردی ها , تغییر رشته ای ها میتوانند با تطبیق در رشته جدید ادامه تحصیل داده و با گذراندن 96 واحد که 56 واحد جزء

واحد های ضروری و الباقی واحد های مهارتی می باشد در یکی از رشته های مهارتی فارغ وتحصیل شده و مدرک دیپلم را دریافت نمایند

 

دوره های دیپلم کار و دانش

دروس عمومی

ثبت نام دروس عمومی در ترم تابستان،پاییز و زمستان انجام می شود.

ثبت نام در ترم های پاییز و زمستان 18 واحد درسی تابستان 8 واحد درسی انجام می شود.

دروس مهارتی در حدود 12-4 ماه با توجه به انتخاب گرایش به اتمام می رسد.

امکان  ادامه تحصیل در سطوح بالاتر

شرکت در آزمون سراسری بدون گذراندان پیش دانشگاهی

امکان ثبت نام در دانشگاه های علمی کاربردی و اخذ مدرک کاردانی

 

فهرست دروس عمومی که برای مدرک دیپلم کار و دانش باید گذرانده شود.

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پایه

کد درس

1

دین و زندگی 1

4

اول

5401

2

دین و زندگی 2

3

دوم

5434

3

دین و زندگی 3

3

سوم

5491

4

زبان فارسی 1

2

اول

5402

5

زبان فارسی 2***

2

دوم

5435

6

ادبیات فارسی 1

2

اول

5403

7

ادبیات فارسی 2***

2

دوم

5437

8

عربی 1

2

اول

5404

9

عربی 2/1**

1

دوم

5463

10

عربی 2/2**

1

سوم

5464

11

زبان خارجی 1

3

اول

5405

12

زبان خارجی 2

2

دوم

5440

13

مطالعات اجتماعی

3

اول

5409

14

فیزیک1 و آزمایشگاه

3.5

اول

5406

15

شیمی1 و آزمایشگاه

2.5

اول

5407

16

ریاضی 1

4

اول

5408

17

علوم زیستی و بهداشت

2

اول

5410

18

تاریخ معاصرایران

2

دوم و سوم

5518

19

جغرافیای عمومی و استان**

3

دوم و سوم

5446

20

تربیت بدنی 1***

1

اول

5411

21

تربیت بدنی2***

1

دوم

5453

22

آمادگی دفاعی

2

دوم

5461

 

 

توضیحات جدول:

  •  پایه ارائه دروس در مدارس روزانه 
  •  در صورت تغیر رشته از علوم انسانی , به شاخه کار و دانش درس زبان فارسی 2 با کد 5436 به جای زبان فارسی 2 با کد 5435 پذیرفته می شود.  در صورت تغییر از شاخه نظری به شاخه کار و دانش , درس عربی 2 به جای عربی1/2 و عربی 2/2 پذیرفته می شود. در صورت تغییر رشته از رشته علوم انسانی به شاخه کار و دانش درس جغرافیای 1 به جای درس جغرافیای عمومی پذیرفته می شود 
  •  با توجه به مقتضیات رشته مهارتی کار و دانش و با رعایت سایر ضوابط این دروس می تواند در پایه سوم نیز ارائه شوند .

 

 

  واحد های پايه اول عمومی                              31 واحد  

  واحد های عمومي پايه دوم و سوم                    22 واحد  

  واحد های مهارتی                                        42 واحد

  واحد های تكميلی                                         1  واح

______________________________________

     جمع واحد ها                                            96  واحد

واحد های عمومی سال اول  

         نام درس                                    تعداد واحد

________________________________________

    دين و زندگی 1                                   4 واحد

    زبان فارسی 1                                    2 واحد

    ادبيات فارسی 1                                 2 واحد

   عربی  1                                            2 واحد  

   زبان خارجی 1                                     3 واحد  

   فيزيك 1 و آزمايشگاه                             2/5 واحد

   شيمي 1 و آزمايشگاه                           2/5 واحد

    رياضي 1                                           4  واحد

   مطالعات اجتماعی                                3  واحد  

   علوم زيست و بهداشت                          2  واحد  

    تربيت بدنی 1                                     1  واحد

    پرورشی                                           1  واحد  

    رياضی جبرانی                                   1  واحد  

    برنامه ريزی تحصيلی                             1  واحد

_______________________________________

        جمع واحد ها                                 31 واحد  

جدول دروس عمومی دوم و سوم جمعاً 22 واحد  

           نام درس                                   تعداد واحد

___________________________________________

    دين و زندگي 2                                   3  واحد  

    زبان فارسی  2                                   2  واحد

    ادبيات فارسی  2                                2  واحد

    زبان  خارجی  2                                  2 واحد  

    جغرافيای عمومی                                3  واحد  

    تربيت بدنی  2                                    1  واحد

    آمادگی دفاعی                                   2  واحد  

    عربی 2/1                                         1  واحد  

    عربی 2/2                                         1  واحد

    دين وزندگی 3                                    3  واحد  

    تاريخ معاصر                                       2  واحد  

________________________________________

  •   جمع تمام واحد ها                                      22 واحد  

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره های آموزشگاه تماس بگیرید