منوی سایت

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

.

مجتمع فنی تهران پایتخت افتخار دارد بیش از20 سال است که با آموزش حسابداری نظری و عملی و آموزش مهارت های فناوری ازطریق نرم افزار های حسابداری ، هزاران هنرجو و کارآموز و همچنین کارمند حسابداری را طبق آخرین متد آموزشی تربیت و به شرکت ها ، مؤسسات تولیدی ، تجاری و خدماتی معرفی نموده است. با در نظر گرفتن اینکه حسابداری کاربردی یکی از رشته های مورد نیاز کشور می باشد ، اشخاص آموزش دیده در این رشته به آسانی جذب بازار کار خواهند شد.

 

آموزش تنظیم و ارائه اظهارنامه

آموزش تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی موضوع 169قانون مالیات های مستقیم
آموزش تنظیم و ارسال مالیات حقوق پرسنل
آموزش تنظیم و ارسال لیست بیمه پرسنل
آموزش حسابرسی مالیات تکلیفی
آشنایی مختصر با قانون تجارت
آشنایی مختصر با مبانی قانون مالیات های مستقیم
آشنایی با درآمدهای معاف از مالیات
تکمیل جداول سود و زیان
تکمیل جداول ترازنامه
تکمیل جداول مربوط به بهای تمام شده
فرم های تکمیلی و قوانین مختلف در تهیه اظهارنامه مالیاتی
نحوه‌ی استفاده صحیح از قوانین مالیاتی
تهیه‌ی اظهارنامه مالیاتی از روی مدارک و تراز آزمایشی شرکت‌ها
آموزش حسابداری تهیه و ارسال اظهار نامه مالیاتی به صورت الکترونیکی
. هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی و نکات مالیاتی
و موارد دیگری که به اظهارنامه مالیاتی و تهیه و تنظیمان مربوط می‌شود.