منوی سایت

آموزش نرم افزار آلتیوم

آموزش نرم افزار آلتیوم

.

سرفصل های دوره آلتیوم

   Altium designer

 

 

 

 • آموزش عملی نصب نرم افزار
 • آشنایی با خصوصیات و کاربرد های نرم افزار
 • شناخت کلیدهای میانبر نرم افزار
 • شناخت شماتیک نرم افزار
 • شناخت Rules ها
 • یادگیری طراحی مدار از طریق شماتیک نرم افزار
 • یادگیری ساخت قطعات از طریق نرمافزار شماتیک
 • شناخت فضای PCB
 • یادگیری ساخت قطعه در فضای PCB
 • یادگیری انتقال مدار به فضای PBC
 • یادگیری روش قراردادن هر قطعه در فضای PBC
 • یادگیری پلی گان برای طرح ریزی
 • یادگیری نکات مهم در آماده کردن فهرست قطعات مصرفی برای اعلام به شرکت
 • یادگیری روش ثبت سفارش گذاری برد
 • شرکت در پروژه عملی