منوی سایت

آموزش تعمیرات نوار قلب(ECG)

آموزش تعمیرات نوار قلب(ECG)

 

 

 

 

دوره های تخصصی نوار قلب(ECG )1-آموزش نحوه تعمیر بردهای الکتریکی و عیب یابی قطعات

 

2-آشنایی و معرفی دستگاه نوار قلب و چگونگی کارکرد آن


3-آشنایی با تجهیزات نوار قلب شامل کانال ها ، مدهای بدن ، الکترود ها ، صفحه نمایش، تفسیر نوار قلب و سایر قسمتها

 

 

 


4-نقشه خوانی تجهیزات نوارقلب

 

5-تعمیر و عیب یابی تخصصی تجهیزات نوارقلب از ۰ تا 100

 

6-دوره بازدید میدانی از بیمارستان های معتبر