منوی سایت

آموزش تعمیرات الکتروسرجری(الکتروکوتر)

آموزش تعمیرات الکتروسرجری(الکتروکوتر)

 

دوره های تخصصی الکتروسرجری(الکتروکوتر)


1-شامل آموزش نحوه تعمیر بردهای الکتریکی و عیب یابی قطعات

2-آشنایی با الکتروکوتر و الکتروسرجری،تفاوت بین آنها،معرفی آنها
3-آشنایی با تجهیزات الکتروسرجری شامل انواع قلم ها، انواع مدها ، کلیدها و .... و همچنین نحوه کارکرد آن

4-نقشه خوانی تجهیزات الکتروسرجری

5-تعمیر و عیب یابی تخصصی تجهیزات الکتروسرجری از ۰ تا

۱۰۰

6-دوره بازدید میدانی از بیمارستان های معتبر