منوی سایت

آموزش سانترال

آموزش سانترال

 

 

 

سرفصل سانترال

معرفی دستگاه های سانترال

معرفی انواع سانترال های کم ظرفیت TEM ،TA ،TES

معرفی انواع سانترال های پرظرفیت  TDA

معرفی انواع سانترال های IP مدل  TDE

معرفی سانترال های NS

معرفی ترمینال های باکس سانترال

آموزش نحوه برنامه ریزی سانترال با تلفن KX_7730

آموزش نحوه برنامه ریزی سانترال یا کامپیوتر

آموزش نصب انواع کارت های توسعه

آموزش نصب کارت DISA

معرفی کارت  BV صندوق در آموزش نصب سانترال

آموزش نصب کارت هایID_CALLER 

معرفی کامل پورت های دستگاه در آموزش نصب سانترال

 

 

 

 

ارائه جزوات و کدهای مورد نیاز در آموزش نصب سانترال

معرفی رنگ بنری سیم های با زوج بالا و نحوه بکارگیری آن ها

آموزش نصب سانترال کم ظرفیت به شورت عملی

آموزش نحوه نصب ترمیانال کروز و نصب عملی آن

آموزش کار با دستگاه پچ کور در نصب سانترال

آموزش نحوه نصب درب بازکن روی مراکز سانترال

طریقه صفر بند و دوصفر بندکردن در برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 

آموزش کامل کدهای مراکز سانترال برای برنامه ریزی صحیح با توجه به مکان نصب

طریقه منشی تلفنی گذاشتن در سانترال

معرفی انواعکابل های چند زوج در آموزش نصب سانترال کم ظرفیت

آموزش نحوه داکت کشی و کابل کشی در اماکن

آموزش نحوه سوکت زدن توسط دستگاه سوکت زن بر روی انواع کابل ها

معرفی پورت های خروجی سانترال مرکزی و کاربرد آن

معرفی انواع نرم افزارهای کاربرد ی در سانترال

معرفی ابزار نصب در آموزش نصب سانترال