منوی سایت

آموزش اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر

آموزش اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر

 

 

 

سرفصل اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر

معرفی پنل متعارف و آدرس پذیر

توضیح راجع به حق نصب و اجرت نصب سیستم های آدرس پذیر

توضیح راجع به حق نصب و اجرت نصب سیستم های متعارف

توضیح   ZONE و LOOP و تفاوت های بین آن ها

توضیح و نصب آشکار ساز دودی یونیزاسیون آدرس پذیر

توضیح و نصب آشکار ساز دودی یونیزاسیون آدرس پذیر

توضیح و نصب آشکار ساز دودی نوری آدرس پذیر

توضیح و نصب آشکار ساز دودی اشعه ای آدرس پذیر

توضیح و نصب آشکار ساز حرارتی FIX  آدرس پذیر

توضیح و نصب آشکار ساز حرارتی افزایشی آدرس پذیر

توضیح و نصب آشکار ساز حرارتی افزایشی آدرس پذیر

 

 

توضیح و نصب آشکار ساز شعله ای آدرس پذیر

نکات فنی نصب آشکار ساز ها مانند فاصله از یکریگر ، زمان چشمک زدن  LED  ها و.....

توضیح و نصب دتکتورهای گازی  LPG  و CNG و CO  آدرس پذیر

نحوه اتصال دتکتورهای گازی آدرس پذیر به شیر برقی

نحوه اتصال دتکتورهای گازی آدرس پذیر به سیستم  HVAC

نصب چراغ سر دری REMOTE ANDICATOR  آدرس پذیر

نصب چراغ فلاشر   STROBO LIGHT   آدرس پذیر

نصب کلیدهای فشاری و شیشه ای آدرس پذیر

نصب سیستم های آژیر آدرس پذیر

نصب آدرس دادن به قطعات موجود در سیستم آدرس پذیر

آموزش برنامه دادن دستی به پنل اعلام حریق آدرس پذیر

آموزش برنامه دادن کامپیوتری به پنل اعلام حریق آدرس پذیر

عیب یابی سیستم آدرس پذیر از طریق کامپیوتر

 

 

 

 

عیب یابی سیستم آدرس پذیر از طریق دستی از روی پنل

نحوه محاسبه باطری پشتیبان مورد نظر جهت UPS  سیستم آدرس پذیر

نحوه اتصال قطعات سیستم متعارف به سیستم آدرس پذیر

آموزش و نصب ایزولاتورهای مختلفOUTPUT،INPUT، SOUNDER CONTROL، ZONE MONITOR

نحوه وصل کردن سیستم آدرس پذیر به تلفن کننده

برنامه ریزی سیستم آدرس پذیر جهت روشن کردن انواع وسایل برقی مانند پمپ برقی و یا در زمان اعلام حریق

معرفی کامل نرم افزارهای سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

طراحی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر به روش درختی

طراحی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر به روش ستاره ای

نحوه و سیم کشی استاندارد سیستم اعلام حریق آدرس پذیر