منوی سایت

آموزش PLC

آموزش PLC

 

 سرفصل PLC  

 

آموزش بلوک های مدار منطقی

آموزش نصب PLC LOGO

آموزش برنامه ریزی PLC LOGO

آموزش زبان برنامه نویسی LADER

آموزش مقدماتی برق صنعتی

آموزش مبانی دیجیتال مورد نیاز آموزش PLC

 


 

آموزش نرم افزار SIMATIC MANAGER

آموزش طراحی پروژه های صنعتی PLC

آموزش و لمس سخت افزار PLC

آموزش نصب لوازم دیجیتال بر روی ورودی و خروجی PLC

نصب مدارات کنتاکنوری در آموزش PLC

نصب مدار چپگرد و راستگرد در آموزش PLC

نصب مدار دو سرعته در آموزش  PLC

نصب مدار ستاره و مثلث در آموزش  PLC

نصب مدار ستاره مثلث اتوماتیک در آموزش PLC

 

 

 

 

نصب مدار راه انداز موتور تکفاز در آموزش PLC

آموزش تکنیک های هوشمند سازی مدارات ساختمانی PLC LOGO

آموزش تکنیک های هوشمندسازی تابلو برق ها با PLC

آموزش طراحی و راه اندازی خطوط تولید پرکاربرد در صنعت توسط PLC

آموزش طراحی پروژه و انتخاب PLC

آموزش نصب و برنامه نویسی PLC دلتا

آموزش نصب و برنامه نویسی PLC کینکو آموزش PLC S7-300 زیمنس

آموزش برنامه ریزی کامل   S7-300  زیمنس

آموزش نرم افزار های مربوط به  PLC های زیمنس

آموزش برنامه نویسی پروژه راه اندازی موتورهای تک فاز و سه فاز

 

 

 

آموزش برنامه نویسی پروژه سطح مخزن و .....

آموزش و معرفی انواع  PLC  های زیمنس و کاربرد هر کدام

آموزش PLC S7-300   به همراه برنامه ریزی حرفه ای

آموزش کار با نرم افزار PLC S7-300

آموزش PLC S7-400  به همراه برنامه ریزی حرفه ای

آموزش کار با نرم افزار PLC S7-400

آموزش PLC S7-1200  به همراه برنه ریزی حرفه ای

آموزش کار با نرم افزار PLC S7-1200

آموزش HMI دلتا و کینکو

انجام چندین پروژه صنعتی

و.......