منوی سایت

دپارتمان برق و الکترونیک

.

تمامی عوامل مکانیکی و فیزیکی که باعث ساخت محیط پیرامون بشریت شده است چه در زمینه تکنولوژی، فناوری، راه سازی، تجارت، پیشرفت های نظامی، جنگ افزار ها، بازی های کامپیوتری، موبایل های هوشمند، پوشاک، حمل و نقل سریع و بسیاری دیگر از این موارد که درروز با آنها سر و کار داریم و برای زندگی کاملا بطور ناخودآگاه به آنها عادت کرده ایم، از پیشرفت الکترونیک می باشد .

 

Swiched  mode  power  supply(smps)

معرفی تمامی قطعات منابع تغذیه سوئیچینگ
1-رگولاتورولتاژ-خازن فلیترورردی-دیود-IC-اوپتوایزولاتور-ترانس سوئیچینگ-پل دیود –ورسیتور-ترانس ایزوله-ماس فت قدرت- پل دیودی- پوسیتور-پاورسوئیچینگ-آشنایی با مدارمحرکDC
آشنایی با بلوگ دیاگرام های منابع تغذیه سوئیچینگ استفاده ترانزیستوردوقطبی به جای ماسفت –آشنایی بلوک دیاگرام یک منبع تغذیه خطی ساده آشنایی مدارهای نمونه گیر در منابع تغذیه سوئیچینگ  استفاده ازرله برای کنترل ورودبرق AC به منبع تغذیه آشنایی مدار PFCدرمنابع تغذیه مدارهای فیلتری REI/EMI
-آشنایی رگولاتورSEC
-آشنایی با کتاب های دیتاکوب
-انواع رگولاتورولتاژ(مدل سری یا موازی)
-تنظیم کننده ولتاژساده   (معرفی ICثبت کننده ولتاژ)  
(78XX)،(79XXLM317،LM337
مزایای ومعایب منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ
بلوگ دیاگرام و تشریح  و تحلیل مدار سوئیچینگ با راندمان بالا با استفاده ترانزیستور در حالت اشباع و قطع
  • استفاده مدارهای نمونه گیردر خروجی برای کارایی بهتر
  • استفاده فیلترهای RFIوEMIواستفاده PFC
  • استفاده استفاده  یکسوزها و فیلتر ورودی در سیستم انتقال قدرت 220N50HZ,110V60HZ
  • استفاده مدار(AV508)
  • مبدل های قدرت،1- فلای بک (ولتاژورودی بیشتر یا کمتراز ورودی) ،2-باک (کاهنده)،3-باک درایو(کاهنده)
  • انواع مبدل متداول و رایج
  • FLY BUCK
1-فلای باک
2-فورواردFORWARD
3-پوش پول
4-نیم پل
5-تمام پل
6-چک
7-شیرت تیلور
8-تشدیدی
9-وارد
تاثیر سیستم سوئیچینگ مد جریان
تولید ولتاژنمونه برداری و مقایسه
استفاده روش های مقاومت و رله کاهش تلفات
استفاده روش های مقاومت تریاک و کاهش تلفات
بررسی فیلترهای ورودی RFI.EMIفیلتر LC
مبدل های قدرت سوئیچینگ باک فلای بک      باک درایور       فلای بک(هم افزاینده یا کاهنده) هردو
نقاط ضعف کارکرد مبدل HY BUCK
 
   یکسان نبودن زمین بخش ورودی و خروجی
 
غیر ایزوله بودن یا OFFLINE
روش های ایزولاسیون FLYBUCK
1-استفاده از ترنس ورودی
2- تصیح ضریبعدم تقارن با خازن مبدل نیم پل
3-ساخت منابع تغذیه سوئیچینگ 12ولت
آشنایی منابع کنترل بهره
بررسیتمامی یکسوزهای تمام موج سروسط وپل
انواع چاپرهای DC              با عملکرد فرکانس ثابت
                                    با عملکرد فرکانس تغییر
اجزای رگولاتورهای تغییر دهنده حالت
       
DC   chopper  -  Cntroler      
Refence  -Vref-Amplifier      
 
تشریح انواع فیلترها
رگولاتورباک-بوست با اجزا رگولاتورباک-  بوست با مزایای استفاده از آن (شکل رگولاتورتمام پل)  رگولاتور تمام پل