منوی سایت

نصب دزدگیراماکن

نصب دزدگیراماکن

توانایی انجام سوراخکاری و خزینه زدن در ساختمان و بدنه اتومبیل

توانایی تشخیص سیستم برقی و الکتریکی در اماکن و اتومبیل

توانایی تشخیص و تجزیه و تحلیل مدارات برقی و الکترونیکی در سیستم های دزدگیر

توانایی نقشه خوانی و بررسی بلوک دیاگرام نصب سیستم

توانایی بکارگیر، نصب و تنظیم انواع سنسور

توانایی منتاژ و نصب آژیر (SIREN)

توانایی انجام نصب و تنظیم زمان تاخیر ورود و خروج

توانایی نصب و تنظیم تلفن کننده

توانایی نصب و ست کردن کنترل از راه دور در اماکن

توانایی نصب و راه اندازی خبرکن بی سیم (پیجر)

توانایی برنامه دهی سیستم امنیتی

توانایی نصب انواع موتور قفل باز کن (پمپ)

توانایی نصب جعبه کنترل قفل مرکزی (رله باکس)