منوی سایت

نصب دزدگیر اتومبیل

نصب دزدگیر اتومبیل

منبع تغذیه (باطری): bttery , batt=source=power

سرباطری مثبت(+): +12v=positive=gostant

سرباطری منفی(-): GND=negative =chassis

کاپوت = hood

صندوق عقب= trunk

صندوق بازکن یا صندوق پران= trunk opener , release

شاسی فشاری = pin switech

شاسی فشاری در (-) = کلید لادری منفی (-) = (-) door pin switch

شاسی فشاری در (+) = کلید لادری مثبت (+)= (+) door pin switch

بعدا در مورد تفاوت این دو توضیح میدم.

فلاشر =علامت دادن: (+)parking light= hazard=light= signl

سیم = wire

برق پله اول سوییچ = ACC

آژیر= siren

قطع کردن ، غیر فعال کردن= cut = interrupt= kill= dusable (بعدا در باره ان صحبت می کنم)

بوق= بلندگو : horn

شاسی ریست = over-ride , reset

سنسور ضربه : shock sensor

قفل مرکزی: centeral lock

آنتن= گیرنده یا فرستنده: Antenna , ANT

تحریک( عاملی که باعث زدن دزدگیر می شود)= Trigger

ترمز= Brake

ترمز دستی = hand Brake

پیجر= pager , beepe

 

 

الف- کل تریگرهایی که در دزدگیر باعث فعال شدن می باشد:

 

1- ضربه = شوک سنسور

2- باز شدن درب = سیم لادری

3- باز شدن کاپوت یا صندوق = سیم لادری صندوق یا کاپوت

4- ON شدن سوئیچ = سیم (ON) دزدگیر

5- در صورت وجود چشم التراسونیک

 

ب- ورودی های مهم (حتما باید سیمهایشان وصل شوند):

 

1- برق مثبت +12v

2- برق منفی GND (اتصال بدنه)

3- سیم لادری مثبت (+) یا منفی (-)

4- سیم شاسی کاپوت و صندوق ، منفی (-)

5- سوئیچ (سیم ON)

 

ج- خروجی های مهم ( حتما باید سیمهایشان وصل شود):

 

1- آژیر (+)

2- فلاشرها (+)‌ که بیشر اوقات دو سیم دارند.

3- قفل مرکزی که بعدا بطور مفصل در مورد تیپهای ان بحث می شود.