منوی سایت

انیمیشن

انیمیشن

آموزش کارگاهی انیمیشن

 

هدف اصلی کلاس،رویکرد این کلاس،آموزش انیمیشن سازی ( با عنوان تخصصی :جنرالیست در سطح مقدماتی) خواهد بود به این شرح که با در نظر گرفتن یک فیلنامه ( فیلمنامه ای که اکثر موارد عمومی انواع انیمیشن رو شامل میشه) و قرار دادن آن به عنوان خط اصلی کلاس آموزشی،استاد و هر یک از شاگردان،انیمیشن خود را تولید خواهند کرد ، که در این راه هنرجو تعداد زیادی از ابزار های نرم افزار تردی مکس و همچنین چالشهای تولید یک انیمیشن کوتاه را فرا خواهد گرفت.