منوی سایت

آموزش مبانی کامپیوتر و ICDL

آموزش مبانی کامپیوتر و ICDL

یادگیری ICDL (International Computer Driving Licence) به شرح ذیل است:

مهارت اول  مبانی:

مهارت دوم:ویندوز

مهارت سوم : آشنائی با اینترنت

مهارت چهارم : واژه پرداز کار با نرم افزار - Word ٌ

مهارت پنجم : صفحه گسترده کار با نرم افزار - Excel

مهارت ششم : پایگاه داده کار با نرم افزار - Access

مهارت هفتم : نمایشگر کار با نرم افزار - PowerPoint

 

نام دوره

 

مدت دوره

 

پیش نیاز

 

تاریخ شروع

 

مهلت ثبت نام

 

شهریه(تومان)

 

ثبت نام

 

آموزش 

 (ICDL1)

 

یک ماه

 

 

 

1396/05/28

 

1396/06/2

 

75000

 

هرروز

آموزش 

 (ICDL2)

 

یک ماه

 

 

 

 

1396/05/28

 

1396/06/2

 

50000

 

هرروز