منوی سایت

مهارت هاي عمومي کامپيوتر

مهارت هاي عمومي کامپيوتر

دراين دپارتمان دوسطح از ICDL قابل ارائه مي باشد . لغت ICDL مخفف

INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENSE

 مي باشد . در سطح اول که ICDL  درجه 2 مي باشد مباني کامپيوتر ،

مديريت فايل ها و پوشه ها ، سيستم عامل ويندوز و مديريت ارتباطات و

اينترنت آموزش داده مي شود.

در سطح دوم که ICDL درجه 1 مي باشد ، سه مهارت EXCEL  ،

ACCESS ، POWERPOINT آموزش داده مي شود.