منوی سایت

آموزش تعمیرات ECU

آموزش تعمیرات ECU

 

 

آشنائی با قطعات الکترونیکی

آشنائی با ارتباط سنسورها با ایسیو

نحوه عملکرد سنسورها با ایسیو

آشنائی با عیب های ایسیو

آشنائی با سیستم مولتی پکس

نحوه پرگرام کردن کیلومترهای دیجیتال

ارتباط سنسورهای اصلی با ایسیو

ولتاژ مورد نیاز ایسیو

آشنائی با محتویات حافظه اصلی

آشنائی با کدهای خط

آموزش برداشتن رزین

آشنائی با انواع دیود

کاربرد انواع کریستال

آموزش پایه شناسی در ایسیوها

آموزش بدست آوردن کد از آی سی

 

نام دوره

 

مدت دوره

 

پیش نیاز

 

تاریخ شروع

 

مهلت ثبت نام

 

شهریه

 

ثبت نام

آموزش  تخصصی تعمیراتECU

(ماشین های ایرانی)

 

یک ماه

 

الکترونیک پایه

 

95/6/13

 

95/6/10

 

1/200/000

 

هرروز

آموزش  تخصصی تعمیراتECU

(ماشین های خارجی)

 

یک ماه

 

الکترونیک پایه

 

 

95/6/13

 

95/6/10

 

1/700/000

 

هرروز