منوی سایت

تعمیرات هارد

تعمیرات هارد

 مجتمع فنی تهران پایتخت

آموزش روشهای مختلف بازیابی اطلاعات

بازیابی اطلاعات از هارد دیسک که  DETECT نمی شوند.

عیب یابی و طریقه رفع عیوب روی بردها

 

چیپ های اصلی و اجزای تشکیل دهنده بورد

تعویض و آموزش تعمیرات هارد (SSD)

تنها مرکز بازیابی اطلاعات

تعمیر سیلندر

بازیابی اطلاعات وجراحی هارد دیسک

تعویض هد

 آموزش هارد هایی که FORMAT شده اند.

رفع کندی هارد دیسک

رفع بد سکتور

صدای زیاد هارد دیسک

آموزش هارد هایی که اطلاعات آن پاک شده است.

کارت های نگهدارنده اطلاعات و نحوه عملکرد آن

آشنایی با ساختار سیلندر

شماتیک و طریقه عیب یابی روی برد