منوی سایت

تعمیرات هارد

تعمیرات هارد

 مجتمع فنی تهران پایتخت

 

عیب یابی و طریقه رفع عیوب روی بردها

چیپ های اصلی و اجزای تشکیل دهنده بورد

تعمیر سیلندر

بازیابی اطلاعات

رفع کندی هارد دیسک

رفع بد سکتور

صدای زیاد هارد دیسک

کارت های نگهدارنده اطلاعات و نحوه عملکرد آن