منوی سایت

گردشگری

گردشگری

#اطلاعيه
آزمون شفاهي راهنماي محلي

11/مرداد
ساعت 9:30

کارآموزان:

1.سپهداد رياضي

 

#اطلاعيه
آزمون شفاهي راهنماي عمومي

11/مرداد
ساعت 9:30

کارآموزان:

1.فرحناز اشجعي

 

#اطلاعيه
آزمون شفاهي راهنماي طبيعت گردي ( اکوتوريسم)

11/مرداد
ساعت 9:30

کارآموزان:

1.آرزو قلي تهراني

 

در تاریخ ذکر شده با همراه داشتن کارت ملی در مرکز شهید مروتی واقع در میدان بهمن حضور یابند.

 

#اطلاعیه

❗️آزمون شفاهی راهنمای عمومی

۲۱تیر 

ساعت ۱۰ 

کار آموزان :

۱-سپیده استخارکی

۲-بهارک معظمی گودرزی

۳-رسول سعیدی

۴-زهرا مرتضوی قمی

۵-مهدی بهشتی

۶-ایمان حسین پور

۷-بهمن کرد

۸-فاطمه حیدری

۹-آرزو قلی تهرانی

۱۰-علی مناف دوختی

۱۱-علیرضا لطفی زاده

۱۲-مصطفی افشار منش

۱۳-اسماعیل شکاری 

۱۴-علی اسمعیلی بهمن آباد

 

#اطلاعیه 

آزمون شفاهی راهنمای محلی

۲۱تیر 

ساعت ۱۰

کارآموزان

۱-قدرت الله بهمنی

۲-سپیده استخارکی

۳-امین محمدی

۴-فائزه اکبری
 

 

#اطلاعیه 

آزمون شفاهی راهنمای موزه

۲۱تیر

ساعت ۱۰

کار آموزان

۱-قدرت الله بهمنی

۲-فرشاد عسکری

۳-حامد رفائیان

۴-میثم معصومی

۵-سکینه پادار الیاسی

۶-بهمن کرد
 

#اطلاعیه 

آزمون شفاهی اکو توریسم

۲۱تیر

ساعت ۱۰

کارآموزان:

۱-مینا اخشابی

۲-سکینه پادار الیاسی

۳-سید میلاد اقبال دوست

۴-فرشاد عسکری

۵- علی فرمان آرا
 

 

#اطلاعیه 

آزمون شفاهی متصدی البسه

۲۱تیر

ساعت ۱۰

کارآموزان:

۱-پروین موسوی اصل
 

 

در تاریخ ذکر شده با همراه داشتن کارت ملی در مرکز شهید مروتی واقع در میدان بهمن حضور یابند.
 

 

برای آزمون های کتبی باید کارت ورود به جلسه را از سایت http://azmoon.portaltvto.com/ 

دریافت نمایید.

نیم ساعت قبل از شروع آزمون ها باید در حوزه حضور داشته باشید.

همراه داشتن اصل کارت ملی در روز آزمون الزامی ست.(کسانی که کارت ملی ندارند ،حتما اصل شناسنامه همراه داشته باشند

.)لینک گروه گردشگری: https://t.me/tp_circulation