منوی سایت

آموزش تعمیرات الکتروشوک

آموزش تعمیرات  الکتروشوک

 

 

 

 

 

دوره های تخصصی الکتروشوک
 

 

1-شامل آموزش نحوه تعمیر بردهای الکتریکی و عیب یابی قطعات

 

2-نحوه کارکرد الکتروشوک و معرفی آن

 

3-آشنایی با تجهیزات الکتروشوک شامل پدال ها ،باتری ، مانیتور ، الکترود و ....

 

4-نقشه خوانی تجهیزات الکتروشوک

 

5-تعمیر و عیب یابی تخصصی تجهیزات الکتروشوک

 

6-دوره بازدید میدانی از بیمارستان های معتبر