منوی سایت

آموزش تعمیرات تجهزات پزشکی

 

 

 

 

 

سرفصل آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

 

آموزش الکترونیک کاربردی تجهیزات پزشک

آشنایی با ساختار مدارات الکترونیکی پزشک

آموزش نقشه خوانی مدارات الکترونیکی بردهای پزشکی

آموزش تحلیل مدارات الکترونیکی پزشکی 

نحوه تعویض قطعات و تست صحیح قطعات روی برد

عیب یابی قطعات

عیب یابی مدارات

عیب یابی و شناخت آی سی های موجود روی برد

نحوه شناخت بلوکهای مختلف بردهای تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

آشنایی با  سنسورهای موجود در دستگاههای پزشکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با عملکرد اشعه ایکس در سیستم تصویر بردار 

آشنایی با اداره کل تجهیزات پزشکی

آشنایی با استانداردهای ساخت تجهیزات پزشکی

آشنایی با روش های ساخت و تولید قطعات مکانیکی

آشنایی با نرم افزار طراحی مکانیکی سالیدورکس

آشنایی با الکترونیک و قطعات الکترونیکی

آشنایی با ابزارهای اندازه گیری الکترونیکی

آشنایی با طراحی مدارات الکترونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با نرم افزارهای طراحی تحلیل الکترونیک

آشنایی با تجهیزات جنرال بیمارستانی

مهندسی معکوس و ساخت اجزای مکانیکی و الکترونیکی پالس اکسی متر

مهندسی معکوس و ساخت اجزای مکانیکی و الکترونیکی پمپ سرم

مهندسی معکوس و ساخت اجزای مکانیکی و الکترونیکی پمپ سرنگ

مهندسی معکوس و ساخت اجزای مکانیکی و الکترونیکی

بررسی مسائل حقوقی و ثبت شرکت و ثبت برند و نحوه اخذ مجوزات لازم