منوی سایت

آموزش تعمیرات تجهزات پزشکی

 

 

 

 

 

سرفصل آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

 

*الکترونیک

*نوار قلب

*پالس اکسی متر

*ترمومتر

*فشارسنج

*مانیتورینگ علائم حیاتی

*الکتروشوک

*جنین یاب