منوی سایت

نفت ،گاز و پتروشیمی

نفت ،گاز و پتروشیمی

دپارتمان

کد دوره

نام دوره

مدت زمان آموزش ( ساعت)

نفت ، گاز و پتروشیمی

H 1001

شبیه سازی مخازن نفتی با کمک نرم افزار Eclipse 100

20

H 1002

شبیه سازی سیالات مخزن توسط نرم افزار PVTsim

24

H 1003

طراحی مبدل با HTFS

30

H 1004

شناخت توربين هاي بخار

24

H 1005

طراحي مخازن نگهداري با TANK

24

H 1601

پمپ های سانتریفوژ

32

H 1701

انتخاب و سایزینگ کمپرسور 

32

H 1801

طراحی و محاسبات و انتخاب پمپ ها

30

 

نفت ، گاز و پتروشیمی

H 0101

طراحی piping مقدماتی

50

H 0102

طراحی piping پیشرفته

24

H 0201

مدل سازی واحد ولوله کشی با نرم افزار PDM

16

H 0202

PDMS تكميلی

16

 H 0203

Piping Catalogue PDMS

16

H 0204

Admin PDMS

16

H 0302

CAESAR II

25

H 0302

CAESAR II تکمیلی

24

H 0401

 نحوه تهیه PMS

20

H 0501

کد طراحی Asme B31.3

16

H 0502

کد طراحی Asme B31.4

16

H 0601

اصول و طراحی دیتا شیت Datasheet

40

H 0602

اصول طراحی PFD & P & ID

40

H 0603

طراحی مقدماتی فرآیندها با نرم افزار ASPEN HYSYS

40

H 0802

طراحی پیشرفته فرآیندها با نرم افزار  ASPEN HYSYS

40

H 0901

شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با Aspen Plus

40