منوی سایت

دوره های آموزش حسابداری

دوره های حسابداری

دوره های حسابداری به دو بخش: حسابداری مقدماتی و حسابداری پیشرفته تقسیم می شود،که در این مقاله به بخش حسابداری مقدماتی و مباحثی که درآن آموزش داده می شود خواهیم پرداخت.

تعریف حسابداری

جمع آوری اطلاعات،تجزیه و تحلیل اطلاعات،خلاصه آن ها ،ثبت اسناد دردفاترکل و ارائه آن ها به صورت گزارشات مالی،تعریفی کاربردی از علم حسابداری است.

معادله حسابداری

تمام سرفصل های حسابداری براساس یک معادله اصلی و اساسی که درحسابداری

وجوددارد،تعریف می شوند.درنظر بگیرید که شما دارایی را دارید که همان پول شماست

که مساوی با بدهی وسرمایه شما قرار می گیرد. که این معادله حسابداری همان ترازنامه

است و اگر درشکل ترازنامه درنظر بگیرید،یک طرف دارایی های شما وطرف دیگر

بدهی و سرمایه قرار دارد.

دارایی= بدهی + سرمایه                     

  

انواع حسابداری

حسابداری دارای زیرشاخه ها وگرایش هایی است که هرکدام به صورت تخصصی در

حوزه های مربوط به آن گرایش مورداستفاده قرار می گیرند،از مهمترین و

پرکاربرد ترین گرایش های حسابداری می توان به موارد زیر اشاره کرد.برای مطالعه

این گرایش ها به لینک مربوطه مراجعه کنید.

 • حسابداری مدیریت
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری مالی
 • حسابداری دولتی

دوره های آموزش حسابداری 

تعاریف اولیه مفاهیم حسابداری مقدماتی

سازمان،موسسه ،شرکت

 واحدهای تجاری،تولیدی،صنعتی،اداری و... که با نام و هدفی مشخص فعالیت هایی

اقتصادی،اجتماعی و... را دربخش های دولتی یا خصوصی انجام می دهند.

آموزش حسابداری و ثبت نام

گزارشات مالی

کلیه فعالیت های مالی که در موسسات و سازمان ها انجام می شود،توسط حسابداران به تحلیل، بررسی ،ثبت وضبط می رسد و نتیج این بررسی ها درقالب گزارش هایی تهیه می شود که به آن ها گزارشات یا صورت های مالی گفته می شود.

دارایی ها

هریک از سازمان ها وموسسات براساس معاملاتی که با اشخاص و سازمان های دیگر انجام می دهند،اوموال ومطالباتی را بدست می آورند که شامل: وجوه نقدی،موجودی کالاها واجناس و... می باشد.

نکته:

اگر شما بدهی نداشته باشید ،دارایی با سرمایه برابر است.  (سرمایه = دارایی)

بدهی ها

 وام ها،اسناد پرداختی وبستانکاران که یک شرکت در معامله با شرکت ها و اشخاص دیگر دارد را بدهی می گویند که با پرداخت نقدی وپول، تحویل کالا یا انتقال دارایی ها صفر می شود.

سرمایه

سرمایه،اموالی است که ازکسر بدهی های یک سازمان ازکل دارایی های آن بدست می آید.

درآمد هزینه سود وزیان حساب های دائم وموقت - سندحسابداری ماهیت حساب مانده حساب تراز وترازنامه و... نیز جزو مفاهیم حسابداری مقدماتی هستند.

ماهیت حسابداری چیست؟

ماهیت حسابداری یک زبان تجارت است،اطلاعاتی به حسابداری ارائه می شود که با توجه به ابتکاری که کارشناسان،استادان وگروه های حرفه ای روی این کارانجام دادند این اطلاعات به یک سری قوانین و شکل های خاص موردقبول همگان قرارگرفته است.

اطلاعاتی که به حسابداری وارد می شوند شامل چه ویژگی هایی هستند؟

 • مربوط بودن

اطلاعاتی که به حسابداری وارد می شوند باید شامل اعداد وارقام ،فاکتورخرید وفروش باشند،درغیر این صورت جزو حسابداری به شمار نمی روند.

 • به موقع بودن

لوازمی که خریداری می شوندوبه فروش می رسند باید در همان زمانی که خرید وفروش انجام شده به ثبت حسابداری برسند.

 • صحیح بودن

اطلاعاتی که به حسابداری وارد می شوند باید دارای اعداد وارقام صحیح و عبارتی قیمت اصلی باشند وقیمت نامربوط نداشته باشند.

 • قابل مقایسه بودن

تمام امور حسابداری که طی مدت زمان یکسال انجام می شود با فرایند حسابداری سال جاری،سال قبل وبعد قابل مقایسه باشند تا بتوانیم نقاط رشد وپیشرفت،سود وزیان ویا اینکه آیا شرکت در همان نقطه قبلی مانده است یا عقب تر رفته راببینیم.

نکته:

ماهیت حسابداری با ماهیت حساب ها متفاوت می باشد.

حساب های دائم در حسابداری

حساب های دائم همانند اسمشان،دائمی هستند و به عنوان حساب های واقعی نیز شناخته شده اند.

حساب هایی که موسسات و سازمان ها از ابتدا و درطول زمان فعالیت خود از آن ها

استفاده می کنند؛دارایی ها،بدهی ها و سرمایه ها،جزو این دسته از حساب ها می باشند.

این حساب ها تنها به یک دوره مالی ختم نمی شوند و مانده آنها به دوره مالی بعدی منتقل می شود.آموزش حسابداری

یکی از این حساب های دائمی،ترازنامه ها هستند که اخر هر دوره مالی، مانده گیری می شوند ومانده های بدست آمده و جدید در ترازنامه پایان دوره انتقال می یابد.

حساب های موقت در حسابداری

حساب های موقت با نام حساب های اسمی نیز به کار می روند و به آن حساب سود

و زیان نیز گفته می شود.

در این نوع حساب برعکس حساب های دائم، حساب ها با تمام شدن دوره مالی بسته

می شوند ،مانده آن ها به دوره بعدی منتقل نمی شود و مانده آن ها صفر می شود.

حساب هایی که در این گروه به کار می روند، شامل:سود و زیان اعم از درآمدها و

هزینه ،حساب برداشت،هزینه حقوق ودستمزد،فروش،تلفن ،آب،هزینه های خرید،درآمد و... می شوند.

حساب های سود وزیان جزو حساب های موقت هستند.

 

تراز در حسابداری چیست؟

تراز درحسابداری به عنوان یک وسیله و ابزار برای هرچیزی که مربوط به حسابداری است

و همه چی باید تراز باشد .به این معنی که در حساب T ،مانده بدهکار ومانده

بستانکار باید برابر باشند.

توجه داشته باشید که فرایند مالی یک موسسه و سازمان درطول یک دوره زمانی

معین که معمولا این دوره یک ساله است توسط ترازنامه نشان داده می شود.

اصول حسابداری چیست؟

آموزش مقدماتی حسابداری

 • اصول حسابداری اصل تحقق است،به این معنی که شما هرآنچه را که دارید و اتفاق افتاده ،باید به روش حسابداری ثبت و ضبط کنید.
 • اصول بهای تمام شده

بیشترین کاربرد بهای تمام شده  درشرکت های تولیدی وصنعتی است. به این شکل که ما باید بهای تمام شده کالاهایی که تولید کرده وقصد فروششان را داریم داشته باشیم.

 • بهای کالای درحال ساخت
 • بهای کالای ساخته شده
 • بهای کالای فروش رفته
 • بهای کالای خریداری شده

نکته:

ما می توانیم بهای کالای خریداری شده را درشرکت های بازرگانی داشته باشیم؛

اما در شرکت های صنعتی بهای کالای ساخته شده وفروش رفته را داریم

(بهای تمام شده کالای خریداری شده را نداریم).

آموزش اکسل در حسابداری 

 • هزینه های دوره،در همان دوره باید پرداخت شوند

هزینه هایی که درسال مالی جاری اتفاق افتاده را نمی تواندر دوره مالی سال بعد

پرداخت کرد وباتوجه به اصل درآمدهای همان دوره،هزینه ها نیز باید پرداخت شوند.

درصورت عدم پرداخت درسال جاری ،در حساب سود و زیان مشکل پیش می آید.

اصل اِفشای حقایق

این اصل به این معنی است که،هرآنچه حقیقت دارد باید وارد اطلاعات حسابداری شود.

 

 

آموزش هلو