منوی سایت

طریقه ی کار با اهم متر

کار با اهم متر,کار با اهم متر دیجیتال,کار با اهم متر عقربه ای,کار با مولتی متر,کار با مولتی متر دیجیتال,کار با ولت متر,کار با مولتی متر

نحوه کار با اهم متر

 —قبل از انجام آزمایش، باطری و اتصالات مولتی متر را چک کنید، برای این کار می‌توانید با اتصال کوتاه سیم های مولتی متر، مقاومت صفر را اندازه‌گیری کنید.

—برای هر اندازه گیری، سلکتور مولتی‌متر را روی محدوده مناسب تنظیم کنید.

—برای هر اندازه گیری دقت کنید فیش های سیم مولتی متر در جای درست قرار گرفته باشند.

—هنگام اندازه گیری، دقت کنید که انگشتانتان با سیم های مولتی متر تماس پیدا نکند

—پس از انجام آزمایش، مولتی متر را خاموش کنید.

استفاده از ولت متر (اندازه گیری اختلاف پتانسیل (ولتاژ)

—برای چک کردن ولت متر، سیم های مولتی متر را به منبع تغذیه وصل کنید، در این صورت باید با تغییر ولتاژ منبع، عدد نمایش داده شده عوض شود.

—بسته به نیازتان، مولتی متر را روی حالت AC یا DC قرار دهید

—برای ولت سنجی، سیم های مولتی‌متر باید موازی با قطعه مورد نظر بسته شود (یعنی دو سر سیم های ولت متر را به دو سر قطعه مورد نظر بزنید)

—بدیهی ست که هنگام ولت‌سنجی، مدار باید روشن باشد!

استفاده از اهم متر (اندازه گیری مقاومت)

—برای چک کردن اهم متر، سیم های مولتی متر را اتصال کوتاه نمایید، در این صورت باید عدد ”صفر“ نمایش داده شود

—برای اهم سنجی، بهتر است قطعه را از مدار خارج کرده و به صورت جداگانه مقاومت آن را بسنجید. در غیر اینصورت، مولتی متر، مقاومت همه مدار را نشان می دهد.

—هیچ گاه مقاومت قطعه ای که در آن جریان الکتریکی وجود دارد را با مولتی متر اندازه گیری نکنید!

استفاده از آمپرمتر (اندازه گیری جریان الکتریکی)

—برای آمپر سنجی، سیم های مولتی‌متر باید به صورت سری با قطعه مورد نظر بسته شود (یعنی قسمتی از مدار که می خواهید جریان آن را بسنجید را باز کرده و مولتی متر را سر راه آن نصب کنید)

—بسته به نیازتان، مولتی متر را روی حالت AC یا DC قرار دهید.

—هر مولتی متر معمولا دو قسمت برای آمپرسنجی دارد: جریان های کم و جریان های زیاد.

استفاده از آمپرمتر (اندازه گیری جریان الکتریکی)

—قسمت جریان کم دارای فیوز است و در صورتی که جریان بیش از حد از آن بگذرد، فیوز، مولتی متر را نجات می دهد!

—قسمت جریان زیاد فیوزی ندارد و درصورتی که جریان بیش از حد از مولتی‌متر بگذرد، این قسمت آسیب خواهد دید.

—بدیهی ست هنگام آمپر سنجی، مدار باید روشن باشد!